مراحل شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای

1- ثبت نام در یکی از دوره های حضوری یا غیر حضوری موسسه

2- ثبت نام در آزمون حداکثر تا یکماه پس از پایان دوره آموزشی

3- واریز مبلغ یکصد هزارتومان به شماره کارت 6037991780559104 بانک ملی به نام پارسا حاتمی

4- ارسال عکس و کپی کارت ملی یا شناسنامه

5- اعلام تاریخ آزمون از طرف موسسه

6- دریافت کارت آزمون شرکت کار آموز در آزمون کتبی فنی و حرفه ای به صورت حضوری (کلیک کنید)

7- شرکت در آزمون عملی طبق تاریخ ها اعلامی از طرف موسسه(ویژه مهارت آموزانی که در آزمون کتبی قبول شده اند.)

8- مراجعه به سایت سازمان فنی و حرفه ای و واریز مبلغ پنجاه هزار تومان جهت صدور گواهینامه(کلیک کنید)

9- دریافت گواهینامه(کلیک کنید)