شرایط و مقررات شرکت در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای

  1. ثبت نام و طی دوره آموزشی مربوطه
  2. ثبت نام آزمون و ارائه مدارک مربوطه در مهلت مقرر(حداکثر یکماه پس از پایان دوره)
  3. دارابودن شرایط سنی حداقل 12 سال
  4. دارا بودن کدفراگیر فقط برای اتباع خارجی