درباره ما بیشتر بدانید!

گروه آموزشگاه های اساطیر  با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در سال 1386 مجوز اولین شعبه خود را اخذ نمود. با تلاش و پشتکار این مجموعه دومین شعبه در سال 1387 و سومین شعبه در سال 1389 پروانه تاسیس خود را از  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کسب نمود.این مجموعه با سابقه درخشان در امر آموزش تا کنون بیش از 15 هزار نفر  را به طور مستقیم آموزش داده و روانه بازار کار نموده است.

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار