نتایج آزمون

برای مشاهده نتایج آزمون کتبی و عملی، دریافت کارت آزمون و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون کلیک نمایید.

مزایای استفاده از گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جهت مشاهده مزایای استفاده از گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کلیک کنید.

تقویم آزمون عملی