نام دوره

استاد

ساعت دوره

جنسیت

تاریخ شروع

وضعیت کلاس

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

16 الی 17:30

روزهای فرد

خواهران

1396/09/21

تکمیل ظرفیت

طراحی نما و دکوراسیون داخلی

مهندس حامد

19:00 الی 20:30 روزهای زوج

برادران

1396/09/25

تکمیل ظرفیت

سخنرانی حرفه ای و فن بیان

مهندس علی حاتمی

17 الی 20

شنبه و چهارشنبه

خواهران و برادران

1396/09/29

در حال ثبت نام

طراحی وب پیشرفته با PHP
مهندس باقری

19:00 الی 20:30 روزهای زوج

برادران

1396/09/25


تکمیل ظرفیت
میکروتیک MTCNA
مهندس پورنگ
18:30 الی  20:00 روزهای زوج
برادران
به زودی

در حال ثبت نام

مدیر آموزشگاه آزاد

مهندس علی حاتمی

17 الی 19

پنج شنبه ها

خواهران و برادران

به زودی

در حال ثبت نام

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

17 الی 18:30 روزهای فرد

خواهران

1396/08/01

تکمیل ظرفیت

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس خدادوست
انتخابی
برادران
به زودی

در حال ثبت نام


#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان