✅ مهارت های دیپلم امور اداری (مجموعه هشتم : ویژه کسانی که تا خرداد 97 واحدهای عمومی شان تمام می شود.)

این مهارت ها به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می گردد.

تعداد واحدها: 28.5 واحد

تعداد دروس: 6 درس که عبارتند از:

1- کاربر رایانه

2- کاربر نرم افزار اداری

3- تندخوان

4- مسوول دفتر

5- سرپرست دبیرخانه

6- بایگان

حداقل زمان مورد نیاز برای گذراندن این مجموعه شش ماه بوده و شهریه مصوب سال 96 (17.074.00)+ هزینه آزمون های آن(1.800.000) مجموعا 18.874.000 ریال می‌باشد.

تخفیف ویژه تا پایان امسال شهریه دوره + هزینه آزمون فقط  12.000.000 ریال


✅ مهارت های دیپلم امور اداری (مجموعه نهم : ویژه کسانی که تا خرداد 97 واحدهای عمومی شان تمام نمی شود.)

این مهارت ها به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می گردد.

تعداد واحدها : 52 واحد

تعداد دروس: 12 درس

1- کاربر رایانه

2- کاربر نرم افزار اداری

3- تندخوان

4- مسوول دفتر

5- سرپرست دبیرخانه

6- بایگان

7- نگارنده متون فارسی

8- مسئول کاردکس و کنترل موجودی

9- اتوماسیون اداری درجه 2

10- تحصیل دار

11- کارمند اداری و دبیرخانه درجه 2

12- مهارت اختیاری

حداقل زمان مورد نیاز برای گذراندن این مجموعه 10 ماه بوده و شهریه مصوب سال 96 (32.614.000)+ هزینه آزمون های آن(3.600.000) مجموعا 36.214.000 ریال می‌باشد.

تخفیف ویژه تا پایان امسال شهریه دوره + هزینه آزمون فقط  19.000.000 ریال

#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان